- Quan sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô xít. - Dựa vào bảng 28.1, hãy cho biết Tây Nguyên thể phát triển những ngành kinh tế gì?

- Sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô-xit:

+ Đất badan phân bố trên các cao nguyên như: cao nguyên Kon Tum, Mơ

Nông, Lâm Viên, Di Linh, Pleiku, Đăk Lăk.

+ Bô-xít phân bố ở vùng phía Bắc và phía Nam Tây Nguyên, trên các

cao nguyên KonTum, Mơ Nông, Di Linh.

- Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế;

+ Diện tích đất badan lớn ⇔ Trồng cây công nghiệp lâu năm

+ Diện tích rung ⇔ Khai thác và chế biến lâm sản

+ Nguồn thủy năng lớn ⇔ Phát triển thủy điện.

+ Trĩ lượng lớn boxit ⇔ Khai thác và chế biến khoáng sản

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất