Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và phía Đông Bắc Cam-pu-chia. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này.

- Các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng Đông Nam Bộ,

Duyên hải Nam Trung Bộ và phía Đông Bắc Cam-pu-chia: Sông Ba, Sông Trà

Khúc, sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Đồng Nai.

- Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này:

Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của các con sông lớn đổ về Duyên hải Nam

Trung Bộ, Đông Nam Bộ:

+ Việc bảo vệ rừng khu vực đầu nguồn ở đây có ý nghĩa hết sức quan

trọng, góp phần điều tiết dòng chảy sông ngòi, hạn chế thiên tai lũ

lụt, sạt lở đất.

+ Việc bảo vệ rừng giúp điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước ngầm, hạn

chế hạn hán thiếu nước vào mùa khô (đặc biệt ở Tây Nguyên và duyên hải

Nam Trung Bộ).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất