Quan sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa địa lí của vùng.

- Tiếp giáp:

+ Phía tây giáp với 2 nước là Lào ở Tây Bắc và Camphuchia.

+ Phía đông giáp với Duyên hải Nam Trung Bộ.

+ Phía tây nam tiếp giáp Đông Nam Bộ.

- Là vùng duy nhất không giáp biển

- Ý nghĩa vị trí địa lý của Tây Nguyên:

+ Gần vùng Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi cho việc

phát triển, tiêu thị sản phẩm.

+ Mở rộng quan hệ với hai nước láng giềng Lào và Cam –pu-chia.

+ Có vị trí chiến lược về mặt kinh tế và quốc phòng.

+ Là vùng đầu nguồn của các con sông chảy về các vùng hạ lưu nên có

vai trò rất quan trọng về tự nhiên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất