- Quan sát hình 28.1 (SGK trang 102), hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên

- Tây Nguyên giáp Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, phía tây giáp

Hạ Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia. Là vùng duy nhất ở nước ta không giáp

biển.

- Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và xây dựng

kinh tế. Vị trí ngã ba biên giới giữa 3 nước: Tây Nguyên (Việt Nam),

Hạ Lào (Lào), Đông Bắc Cam-pu-chia (Cam-pu-chia) đem lại cho Tây

Nguyên lợi thế về độ cao ở phía nam bán đảo Đông Dương cũng như cơ hội

liên kết với các nước trong khu vực; Do đó Tây Nguyên có nhiều điều

kiện để mở rộng giao lưư kinh tế, văn hoá với các vùng trong nước và

các nước trong Tiểu vùng sông Mê Công.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất