Quan sát hình 3.1 (SGK trang 11), hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?

- Dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị,

vì ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống (địa

hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, giao thông thuận

lợi,...).

- Ở miền núi dân cư thưa thớt, vì ở đây ít có điều kiện thuận lợi cho

sản xuất và đời sống (địa hình dốc, giao thông khó khăn).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất