Quan sát hình 3.1 (SGK trang 11), hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta. Giải thích vì sao?

Các đô thị của nước ta phân bố tập trung ở đồng bằng và ven biển vì

đây là những nơi có lợi thế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên (địa

hình, đất đai, nguồn nước,...), các nhân tố kinh tế - xã hội.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất