Quan sát hình 32.2 (SGK trang 118), xác định vị trí hồ Dầu Tiêng, hồ thuỷ điện Trị An. Nêu vai trò của hai hồ chứa nước này đôi với sự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định vị trí hồ Dầu

Tiếng , hồ thủy điện Trị An.

Vai trò của hai hồ chứa nước này đối với sự phát triển nông nghiệp của

vùng Đông Nam Bộ.

- Hồ Dầu Tiếng: là công trình thuỷ lợi lớn nhất nước ta hiện nay, rộng

270km2, chứa 1,5 tỉ m3 nước, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 170 nghìn ha

đất thường xuyên thiếu nước về mùa khô của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ

Chi (thuộc TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ thuỷ điện Trị An: bên cạnh chức năng chính là điều tiết nước cho

nhà máy thuỷ điện Trị An (công suất 400 MW), hồ góp phần cung cấp nước

cho sản xuất nông nghiệp , trồng cây công nghiệp , các khu công nghiệp

và đô thị tỉnh Đồng Nai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất