Quan sát hình 32.2, xác định vị trí hồ Dầu Tiếng, hồ thủy điện Trị An. Nêu vai trò của hai hồ chứa nước này đối với sự phát triển nông nghiệp của Đông Nam Bộ.

- Hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn thuộc tỉnh Tây Ninh, hồ thủy điện Trị

An trên sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

- Vai trò của hồ Dầu Tiếng:

+ Vai trò: Đảm bảo nước tưới vào mùa khô cho hơn 170 nghìn ha đất

nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh),

góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Vai trò hồ Trị An:

+ Hồ thủy điện xây dựng trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai), vai trò

chính là cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Trị An.

+ Đốì với nông nghiệp, hồ Trị An góp phần cung cấp nước cho sản

xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai, điều tiết chế độ nước sông Đồng

Nai, giảm bớt ngập úng vào mùa mưa, xâm nhập mặn vào mùa khô ở phía hạ

lưu sông Đồng Nai, giúp cho sản xuất nông nghiệp được thuận lợi hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất