Quan sát hình 38.1, hãy nêu giới hạn từ bộ phận vùng biển nước ta.

Vùng biển của nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh

hải,vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

- Nội thủy: vùng nước tiếp giáp với đất liền và ở phía trong đường cơ sở.

- Lãnh hải: vùng biển có chiều rộng 12 hải lí, tính từ đường cơ sở ra

phía biển. Ranh giới phía ngoài của lãnh hải được coi là biên giới của

quốc gia trên biển.

- Vùng tiếp giáp lãnh hải: vùng biển có chiều rộng 12 hải lí, tính từ

ranh giới phía ngoài của lãnh hải ra phía biển.

- Vùng đặc quyền kinh tế: vùng biển phía ngoài lãnh hải, hợp với lãnh

hải thành một vùng biển rộng 200 hải lí, tính từ đường cơ sở.

- Vùng thềm lục địa: gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của vùng

đặc quyền kinh tế, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa, thuộc phần kéo

dài tự nhiên của lục địa Việt Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất