Quan sát tháp tuổi dân số năm 1989 và năm 1999. Để học tốt Địa Lý 9 | Giải bài tập Địa Lý 9 Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt: - Hình dạng của tháp - Cơ cấu dân số theo độ tuổi - Tỉ lệ dân số phụ thuộc

- Hình dạng của tháp: cả hai tháp đều có đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng

chân của đáy ở nhóm 0 – 4 tuổi của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm

1989.

- Cơ cấu dân số theo độ tuổi:

+ Năm 1989: nhóm tuổi 0 – 14 : 39%, nhóm tuổi : 15 -59: 53,8%,

nhóm tuổi trên 60 : 7,2 % . Năm 1999: nhóm tuổi 0 – 14 : 33,5 %, nhóm

tuổi : 15 -59: 58,4 %, nhóm tuổi trên 60 : 8,1 %

+ Tuổi dưới và trong độ tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới

lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989. Độ tuổi lao động và ngoài lao động

năm 1999 cao hơn năm 1989.

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc còn cao (năm 1989 : 85,8%, năm 1999: 71,2%)

(tỉ lệ phụ thuộc : tỉ số giữa người chưa đến độ tuổi lao động, số

người quá tuổi lao động với những người đang trong độ tuổi lao động

của dân cư một vùng, một nước).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất