Rip là gì

Requiescat in pace là một cụm từ tiếng Latinh thường được viết hoặc

khắc trên bia mộ của người đã chết, mang nghĩa là "Hãy yên nghỉ" hoặc

"Hãy nghỉ ngơi trong an bình". Truyền thống này xuất phát từ Giáo hội

Công giáo Rôma, có từ thời Lễ nghi Tridentine.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất