Số dân và tỉ lệ dân thành thị có xu hướng

Áp dụng công thức tính mật độ dân số = số dân/diện tích (người/km2).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất