Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm

Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay có đặc điểm là tỉ lệ sinh tương

đối thấp và đang giảm chậm, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác

nhau giữa các vùng nhưng ở đồng bằng thấp hơn ở miền núi và nông thôn.

Đồng thời mỗi năm dân số nước ta tăng lên khoảng một triệu người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất