Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả:

- Đời sống nhân dân ngày càng khổ cực

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ

- Chính quyền nhà Trần rơi vào khủng hoảng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất