Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

- Về kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp. Ngoài ra, còn biết đánh cá ở

Biển Hồ,khai thác lâm sản quý và săn bắt thú trên rừng. Thủ công

nghiệp cũng khá phát triển.

- Các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co không ngừng mở rộng quyền lực ra bên

ngoài, chinh phục các nước láng giềng, trở thành cường quốc trong khu

vực.

- Văn hóa: Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của

Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá

trị nghệ thuật. Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát

và Ăng-co Thom.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất