Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000 – 4000 năm?

- Thuật luyện kim ra đời đã đưa các bộ lạc trên đất nước ta vào thời

đại sơ kì đồng thau, làm tiền đề cho sự chuyển biến xã hội sau đó.

- Thuật luyện kim ra đời kéo theo sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước,

- Thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước đã tạo nên năng suất lao

động ngày càng cao trong xã hội. Trên cơ sở đó hình thành những nền

văn hóa lớn vào cuối thời nguyên thủy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất