Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?

Sự phân bố các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố của

các đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư. Vì vậy, ở

các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông

dân cư và nhiều ngành sản xuất cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động

dịch vụ. Ngược lại, ở các vùng núi, dân cư thưa thớt, kinh tế còn nặng

tính chất tư cấp tự túc thì các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất