Tại sao giải quyết việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta?

- Vì tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn là phổ biến, tỉ lệ thất

nghiệp ở khu vực thành thị tương đối cao (khoảng 6%).

- Nếu người lao động không có việc làm ,không có thu nhập thì sẽ trở

thành gánh nặng cho gia đình và xã hội,ảnh hưởng đến việc nâng cao

chất lượng cuộc sốngvà dễ xảy ra các vấn đề xã hội phức tạp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất