Tại sao nhân dân thời Trần sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước?

- Giặc Mông – Nguyên quá mạnh, vì vậy cần đoàn kết đấu tranh để bảo vệ

nền độc lập dân tộc.

- Nhà Trần lúc đó được lòng dân.

- Tình đoàn kết dân tộc và ý chí quyết tâm của quân dân cả nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất