Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?

Du lịch là thế mạnh của Tây Nguyên, vì Tây Nguyên có nhiều điều kiện

thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.

- Có nhiều phong cảnh đẹp: thác nước, hồ nước,..Đà Lạt là thành phố

nghỉ mát trên núi nổi tiếng.

- Có các di sản văn hóa (Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới), lễ hội độc

đáo, đa dạng sinh học.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất