Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.

Vùng biển nước ta giàu tiềm năng, có điều kiện phát triển nhiều ngành

kinh tế biển: nuôi trồng và khai thác thủy sản, khai thác khoáng sản,

du lịch biển — đảo, dịch vụ giao thông vận tải biển. Phải phát triển

tổng hợp kinh tế biển mới khai thác hợp lí các nguồn lợi biển theo

hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đẩy mạnh phát

triển kinh tế — xã hội đất nước.

- Phát triển tổng hợp là phát triển có sự quan hệ chặt chẽ giữa nhiều

ngành, sao cho sự phát triển của một ngành không gây tổn hại hoặc kìm

hãm sự phát triển của ngành khác.

- Môi trường biển không bị chia cắt. Bởi vậy một vùng biển bị ô nhiễm

sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, cho các vùng nước và đảo xung

quanh.

- Môi trường đảo, do sự biệt lập nhất định của nó, lại có diện tích

nhỏ nên rất nhạy cảm trước tác động của con người.

- Tạo ra cơ cấu kinh tế đa dạng, tạo nhiều việc làm và nâng cao đời

sống nhân dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất