Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ?

- Về đặc điểm khí hậu đây là hai tỉnh (Ninh Thuận và Bình Thuận) khô

hạn nhất trong cả nước. Các chỉ số trung bình năm tại trạm Phan Rang

cho thấy: nhiệt độ: 27oC, lượng mưa: 925mm, độ ẩm không khí: 77%, số

giờ nắng: 2.500 - 3.000, số ngày nắng: 325; nguồn nước ngầm bằng 1/3

so với bình quân cả nước.

- Hiện tượng sa mạc hoá: đang có xu thế mở rộng. Dải ven biển Ninh

Thuận trải dài 105km có địa hình chủ yếu là đồi cát, cồn cát đỏ. Tại

Bình Thuận, địa hình đồi cát và cát ven biển chiếm hơn 18% diện tích

toàn tỉnh, phân bố dọc ven biển từ Tuy Phong đến Hàm Thuận, ơ huyện

Bắc Bình, các đồi cát và cồn cát có diện tích rất rộng với chiều dài

khoáng 52km, chỗ rộng nhất tới 20km. Các cồn cát ở đây có dạng lượn

sóng, độ cao khoảng 60 - 222m. Phía ngoài là các cồn cát trắng xen

giừa cồn cát đỏ và vàng có độ cao 60 - 80m. Những cồn cát vàng đang

thời kì phát triển với độ cao trung bình 10 – l5m thường di động dưới

tác động của gió.

- Tại Hội nghị quốc tế về Sa mạc hoá ở Việt Nam (Hà Nội, tháng

9/2004), một số nhà khoa học cảnh báo sự cần thiết phải chống sa mạc

hoá ở Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Trong khi chờ

đợi các công trình nghiên cứu cơ bản về sa mạc hoá ở dải đất khô hạn

này, thì vấn đề bảo vệ rừng và phát triển rừng được coi là giải pháp

bền vững nhất, nhằm hạn chế và tiến tới kiểm soát tình hình, đồng thời

qphát triển kinh tế rừng, góp phần cải thiện đời sống dân cư.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất