Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Tây Âu?

Hậu kì trung đại quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Tây Âu vì:

- Sau các cuộc phát kiến địa lí, kinh tế châu Âu phát triển nhanh,

tầng lớp quý tộc, thương nhân Tây Âu ra sức cướp bóc của cải, tài

nguyên của các nước châu Mĩ, châu Phi và châu Á. Giai cấp tư sản đã

tích lũy được số vốn ban đầu.

- Giai cấp tư sản còn tước đoạt ruộng đất của nông dân biến thành các

đồn điền, nông dân mất ruộng đất hình thành đội ngũ công nhân làm

thuê.

→ Từ đó hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất