Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp?

- Thuận lợi:

+ Đất: Chủ yếu là đất badan rất thích hợp để phát triển cây công

nghiệp, đặc biệt là cây cà phê.

+ Khí hậu: cận xích đạo lại có sự phân hóa theo độ cao. Vì thế ở

Tây Nguyên có thể trồng các cây công nghiệp nhiệt đới (cà phê, cao su,

hồ tiêu) và cả các cây có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè, ..) khá thuận

lợi.

+ Tài nguyên nước khá phong phú, nhất là tài nguyên nước ngầm,

rất quan trọng cho các vùng chuyên cạnh cây công nghiệp vào mùa khô.

+ Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước. Trong rừng còn

nhiều thú quý, nhiều lâm sản đặc hữu.

- Khó khăn:

+ Mùa khô kéo dài, dẫn tới nguy cơ hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

+ Vùng thưa dân nhất nước ta, phân bố không đều,rất thiếu lao động.

+ Là vùng còn khó khăn của đất nước.

+ Việc chặt phá rừng để làm nương rẫy và trồng cà phê, nạn săn

bắt bừa bãi động vật hoang dã đã ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất