Tháng "bảo nguyệt khố" 823 năm mới có một lần là gì?

Tháng 2 năm 2021 được gọi là tháng "bảo nguyệt khố".

Năm 2020 khép lại, chính thức kết thúc một năm "ám ảnh kinh hoàng" với

nhiều người bởi hàng loạt những câu chuyện lớn như đại dịch Covid-19

toàn cầu, nạn thất nghiệp, thiên tai, bão lũ... Năm 2021 tới, mở ra 12

tháng với đầy hy vọng và những điều mới mẻ.

Trên cuốn lịch năm mới, hẳn nhiều người cũng đã ghi chú những dự định

và thời gian sẽ làm nhưng chắc chắn ít người để ý đến điều cực kỳ thú

vị trong tháng 2/2021. Bình thường, mỗi tháng sẽ có 4 tuần, mỗi tuần

có 7 ngày.

Nhưng đặc biệt duy nhất trong tháng 2 này, cả tháng sẽ có đủ trọn vẹn,

không dư không thiếu 4 ngày thứ hai, 4 ngày thứ ba, 4 ngày thứ năm, 4

ngày thứ 6, 4 ngày thứ 7 và 4 ngày chủ nhật. Ngày mùng 1 đầu tiên của

tháng là thứ 2 và ngày 28 cuối tháng "vừa hay" trùng với chủ nhật.

Vì thế, người ta gọi tháng 2/2021 là tháng "bảo nguyệt khố". Được

biết, tháng "bảo nguyệt khố" thường rất hiếm khi mới thấy bởi 823 năm

mới có một lần.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất