Thành phố Cần Tho có những điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Thành phố cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng

sông Cửu Long nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi:

- Vị trí địa lí: ở trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, giao lưu

thuận lợi với các địa phương khác trong đồng bằng, với các vùng trong

nước và với nước ngoài

- Có sở hạ tầng phát triển nhất so với các thành phố khác trong vùng,

với khu công nghiệp Trà Nóc lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đại

học Cần Thơ: trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn nhất vùng, sân bay

quốc tế Trà Nóc ....

- Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế quan trọng của đồng bằng sông

Cửu Long là nơi tiếp nhận các nông sản, thủy sản của vùng rồi xuất

khẩu đi các vùng và các nước.

- Là nơi sản xuất các máy nông nghiệp, viện nghiên cứu tạo ra các gống lúa mới.

- Là nơi tập trung các trường đại học, cao đẳng lớn; nơi tham quan du

lịch thu hút khách du lịch.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất