Thế mạnh của lao động Việt Nam là

Mặt mạnh của lao động Việt Nam là có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất

nông – lâm – ngư – nghiệp, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật và

chất lượng nguồn lao động đang ngày càng được cải thiện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất