Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

- Lãnh địa phong kiến là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong

thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

- Đời sống kinh tế của lãnh địa:

+ là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.

+ Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn

chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.

- Đời sống chính trị:

+ Lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án,

luật pháp, quân đội, tiền tệ riêng... Mỗi lãnh chúa là một ông "vua

con".

+ Lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa dựa trên sự bóc lột

to thuế và sức lao động của nông nô.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất