Thế nào là người chuyển giới?

Người chuyển giới có nghĩa là người có bản dạng giới khác với giới

tính mà họ được chỉ định khi sinh ra (giới tính sinh học). Một người

sinh ra là nữ nhưng có thể cảm thấy rằng họ thực sự là con trai và

ngược lại, sinh ra là nam nhưng họ lại cảm thấy mình là một cô gái.

Một số người chuyển giới quyết định sống, ăn mặc và hành động theo

giới tính mà họ nhận thức rằng họ thực sự thuộc về giới tính đó. Một

số người chọn phẫu thuật hoặc dùng hormone để cơ thể phù hợp hơn với

bản dạng giới của họ. Nhưng cũng có những người khác thì chưa phẫu

thuật để chuyển đổi giới tính.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất