Thị trường có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển công nghiệp?

Thị trường có vai trò "đòn bẩy" đối với sự phát triển, phân bố và cơ

cấu lại ngành công nghiệp nước ta . Hiện nay, dưới sức ép của thị

trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp trở nên đa dạng, linh

hoạt hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất