Tìm trên hình 18.1 (SGK trang 66)các cửa khẩu quan trọng trên biên giới Việt - Trung: Móng Cái, Hữu Nghị, Lào Cai

- Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định

- Cửa khẩu quan trọng trên biên giới Việt – Trung : Móng Cái thuộc

tỉnh Quảng Ninh, Hữu Nghị thuộc tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất