Tìm trên hình 39.2, một số cảng biển và tuyến giao thông đường biển ở nước ta.

- một số cảng biển: Cái Lân, Hải Phòng, Cái Lân, Vũng Áng, Đà Nẵng,

Cam Ranh, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Rạch Giá...- Tuyến giao thông biển:

+ Hải Phòng - Hồng Công

+ Hải Phòng - Tokyo

+ Hải Phòng - Xingapo

+ TP. Hồ Chí Minh - Vlađivôxtôc

+ Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.

+ TP. Hồ Chí Minh – Băng Cốc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất