Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thông nhất?

- Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng:

+ Công nghiệp chỉ phụ thuộc nước ngoài.

+ Chỉ có một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương

thực, thực phẩm phân bố chủ yếu ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

- Ngày nay:

+ Khu vực công nghiệp — xây dựng phát triển nhanh, chiếm tỉ

trọng lớn nhất trong GDP của vùng. (59,3% năm 2002).

+ Cơ cấu sản xuất cân đối: bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp

nhẹ và chế biến lương thực, thực phẩm. Một số ngành công nghiệp hiện

đại đã hình thành và phát triển nhanh như: dầu khí, điện tử, công nghệ

cao.

+ Các trung tâm công nghiệp lớn nhất: TP. Hồ Chí Minh (chiếm

khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng), Biên Hoà, Vũng

Tàu.

+ Tuy nhiên , trong sản xuất công nghiệp cũng gặp không ít khó

khăn: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, chất

lượng môi trường đang bị suy giảm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất