Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất?

- sản xuât công nghiệt tăng trưởng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất

trong cơ cấu GDP năm 2002 chiếm 59,3% GDP của vùng.

- cơ cấu sản xuất cân đối bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và

chế biến lương thực thực phẩm.

- Một số ngành công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển như: đầu khí,

điện tử, công nghê cao.

- 3 trung tâm công nghiệp lớn nhất : Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa,

Vũng Tàu...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất