Tóm tắt tình hình văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

- Thế kỉ IV có chữ viết từ chữ Phạn của Ấn Độ

- Cư dân Cham-pa theo Balamon giáo và Phật giáo

- Ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 10 Bài 14 khác:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất