Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm

1989: 195 người/km2, năm 2003: 246 người/km2 (thế giới: 47 người/km2),

năm 2016: 280 người/km2 (thế giới: 57 người/km2).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất