Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng thời kì 1995 – 2002

- Trong cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng, tỉ trọng của khu vực

công nghiệp - xây dựng tăng từ 26,6% năm 1995 lên 36% năm 2002.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh, từ 18,3 nghìn tỉ đồng (năm

1995) lên 55,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 21% GDP công nghiệp của cả nước

(năm 2002).

- Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở các thành phố : Hà

Nội, Hải Phòng.

- Các ngành công nghiệp trọng điểm là: chế biến lương thực, thực phẩm,

sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí.

- Sản phẩm công nghiệp quan trọng của vùng là máy công cụ, động cơ

điện, phương tiện giao thông, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng (vải,

sứ dân dụng, quần áo, hàng dệt kim, giấy viết, thuốc chữa bệnh,...).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất