Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào Cải cách tôn giáo?

- Đặc điểm:

+ Không thủ tiêu tôn giáo, dùng biện phá ôn hòa đề quay về giáo

lí Ki-tô nguyên thủy.

+ Đòi thủ tiêu vai trò của Giáo hội, Giáo hoàng, đòi bãi bỏ các

thủ tục và nghi lễ phiền toái.

- Ý nghĩa

+ Là cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của

giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến đã suy tàn.

+ Cổ vũ và mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất