Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân.

+ Sự lãnh đạo của Ngô Quyền, đặc biêt trong việc sử dụng nghệ

thuật quân sự.

- Ý nghĩa lịch sử:

+ Nêu lên ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta

+ Xác định vững chắc nền độc lập của Tổ quốc

+ Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời

kì đấu tranh giành lại độc lập hàng chục thế kỉ. Đưa dân tộc bước sang

một kỉ nguyên mới

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất