Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy ở Việt Nam

- Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có Người

tối cổ sinh sống.

- Cách ngày nay trên dưới 2 vạn năm, Người tối cổ đã chuyển hóa thành

người tinh khôn và công xã thị tộc được hình thành

- Cách ngày nay khoảng 6000 – 12000, công xã thị tộc bước vào thời kì

phát triển.

- Cách ngày nay khoảng 3000 – 4000 năm, công cụ bằng đồng xuất hiện,

công xã thị tộc bước vào giai đoạn tan rã.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất