Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

Các phương pháp:

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu

tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng

nước sâu xa bờ.

- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương

trình trồng rừng ngập mặn.

- Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi

hình thức.

- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất