Trình bày quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam?

- Trên địa bàn châu thổ sông Cửu Long đã hình thành nền văn hóa cổ từ

cuối thời đại đá mới chuyển sang thời đại đồ đống và sắt cách ngày nay

khoảng 1500 – 2000 năm.

- Trên cơ sở nền văn hóa Oc Eo, quốc gia cổ Phù Nam được hình thành

vào khoảng thế kỉ I.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất