Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta

- Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng, trung du

và ven biển.

- Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ớ miền núi và trung du:

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú đan xen của trên

30 dân tộc. Ở vùng thấp, người Tày, Nùng sống tập trung đông ở tản

ngạn sông Hồng; người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến

sông Cả. Người Dao sống chủ yếu ở các sườn núi từ 700 – 1000m. Trên

các vùng núi cao là địa bàn cư trú của người Mông.

+ Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người.

Các dân tộc cư trú thành từng vùng khá rõ rệt, người Ê – đê ở Đắk Lắk,

người Gia – rai ở Kom Tum, và Gia Lai, người Cơ – ho chủ yếu ở Lâm

Đồng,...

+ Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc Chăm, Khơ –

me. Người Hoa tập trung chủ yếu ở các đô thị, nhất là thành phố Hồ Chí

Minh.

- Hiện nay, phân bố dân tộc đã có nhiều thay đổi. Một số dân tộc ít

người từ miền Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất