Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI

- Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh.

- Tình hình chính trị xã hội Trung Quốc đang ổn định.

- Địa vị trên trường quốc tế của Trung Quốc được nâng cao.

- Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh

vực đối với các nước trên thế giới và ngược lại, sự hội nhập của nền

kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật, thương mại của thế giới đối với

thị trường rộng lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất