Trong xây dựng kinh tế - xã hội, Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

- Thuận lợi:

- Vị trí địa lí giáp với vùng duyên hải nam trung bộ , đông nam bộ,

lào, cam – pu – chia, thuận lợi giao lưu kinh tế, văn hóa với các vùng

trong nước và các nước tiểu vùng Mê Công.

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

+ Đất: chủ yếu là đất badan rất thích hợp để phát triển cây công

nghiệp, đặc biệt là cây cà phê.

+ Khí hậu: cận xích đạo lại có sự phân hóa theo độ cao. Vì thế ở

Tây Nguyên có thể trồng các cây công nghiệp nhiệt đới (cà phê, cao su,

hồ tiêu) và cả các cây có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè, ..) khá thuận

lợi.

+ Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước. Trong rừng còn

nhiều thú quý, nhiều lâm sản đặc hữu.

+ Nguồn nước và tiềm năng thuỷ điện lớn , chiếm khoảng 21% trữ

lượng thủy điện cả nước.

+ Khoảng sản có bô xít với trữ lượng hành tỉ tấn.

+ Tài nguyên du lịch sinh thái rất phong phú do khí hậu cao

nguyên mát mẽ, phong cảnh đẹp (nổi tiếng nhất là Đà Lạt).

- Điều kiện dân cư, xã hội

+ Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người (Xê – đăng, Ba –

na, Gia – rai, Ê – đê, Cơ – ho, Mạ, Mơ – nông...) với truyền thống văn

hóa độc đáo.

+ Có các di sản về văn hóa, lễ hội độc đáo, thu hút nhiều du

khách trong và ngoài nước.

- Khó khăn:

+ Mùa khô kéo dài, dẫn tới nguy cơ hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

+ Việc chặt phá rừng để làm nương rẫy và trồng cà phê, nạ săn

bắt bừa bãi động vật hoang dã đã ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời

sống dân cư.

+ Vùng thưa dân nhất nước ta, phân bố không đều, rất thiếu lao động.

+ Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất