Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?

- Tháng 9/1954, Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á

(SEATO), nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào

giải phóng dân tộc.

- Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á có sự phân

hóa trong đường lối đối ngoại:

+ Thái Lan và Philipin tham gia vào khối quân sự SEATO.

+ Việt Nam, Lào, Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

+ Inđônêxia và Myanma thực hiện đường lối hòa bình trung lập.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất