Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh. Qua biểu đồ, nêu nhận xét khát quát về đặc điểm kinh tế của Thành phố.

  Vẽ biểu đồ:

 Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%).

Nhận xét:

- Năm 2002, GDP của Thành phố Hồ Chí Minh (tính theo giá so sánh năm 1994) đã lên tới 63.689 tỉ đồng, chiếm hơn 20,3% GDP của cả nước.

- Tỉ trọng các khu vực kinh tế của TP. Hồ Chí Minh có sự chênh lệch lớn:

   + Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chỉ chiếm 1,7% trong cơ cấu GDP.

   + Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất với 51,6%.

   + Khu vực công nghiệp – xây dựng cũng chiếm tỉ trọng khá lớn 46,7%.

      ⇔ Cơ cấu kinh tế trên thể hiện sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế , công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, ứng với vai trò là một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất