Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

- Các nước Tây Âu có chung nền văn minh, có nền kinh tế không cách

biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. Sự hợp tác là

cần thiết nhằm mở rộng thị trường, giúp các nước Tây Âu tin cậy nhau

hơn về chính trị, khắc phục những nghi kị, chia rẽ đã xảy ra nhiểu lần

trong lịch sử.

- Từ năm 1950, sau khi phục hồi, nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh,

các nước Tây Âu muốn thoát dần sự lệ thuộc Mĩ. Nếu đứng riêng lẻ, các

nước Tây Âu không thể đọ sức với Mĩ, họ cần liên kết để cạnh tranh với

các nước ngoài khu vực.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất