Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Nghề chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì:

- Vùng biển của Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ngư trường lớn, nhiều

bãi cá, bãi tôm.

- Vùng có diện tích mặt nước lớn để nuôi trồng thủy sản.

- Việc chăn nuôi bò, đặc biệt là chăn nuôi đàn bò phát triển rất thuận

tiện tại các đồng cỏ vùng đồi gò phía tây.

- Dân cư có kinh nghiệm chăn nuôi đàn bò, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất