Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?

- Ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa của nhân dân ta

- Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu- đấy là bức thành trị vững chắc

để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất